Sex leder till positiva tankar

Sex har många positiva egenskaper, som alla kan leda till positiva tankar. Dels är det ett sätt att slappna av, vilket kan hjälpa mot stress. Dels kan sex förbättra relationen till ens partner – intimiteten som skapas vid sex leder till en vi-känsla som skapar tolerans parterna emellan och gör att humöret hålls uppe. Båda dessa saker leder till att man mår bättre generellt och får en mer positiv inställning till vardagen. När man har sex frigörs en rad ämnen i kroppen som skapar detta psykiska välmående. Det handlar dels om endorfiner, som gör en upprymd och glad, och dels om hormonet oxytocin, som gör att man känner närhet till sin partner.necklace-518268_1280

Men sex är inte bara bra för själen, utan också för kroppen. Genom att ha sex en till två gånger i veckan stärker man kroppens immunförsvar. Det upptäckte två amerikanska forskare vid Wilkes University, som tog salivprover från 111 studenter på universitetet. Studenterna fick också svara på en enkät om sina sexvanor. Resultatet visade att de studenter som hade sex regelbundet, men inte för ofta, såg en tydlig positiv inverkan på sin hälsa. I salivproverna kunde forskarna se att dessa studenter hade en förhöjd andel av antikropparna immunglobulin A, som är en viktig del av immunförsvaret mot infektioner.

Sex kan dessutom vara ett substitut för träning. Kroppen påverkas nämligen under sex genom att pulsen ökar, blodtrycket stiger, musklerna spänns och blodcirkulationen förbättras. Experterna menar att detta kan leda till att ansamlingen av kolesterol och fett i blodkärlen minskar, vilket är den effekten man vill uppnå med konditionsträning.

Kanske var det alla dessa positiva effekter av sex som gjorde att Apoteket för några år sedan började sälja sexleksaker. Sex kan ju för vissa kvinnor till och med fungera som ersättning för de smärtstillande medlen som sedan tidigare säljs på apoteken. När kvinnors g-punkt stimuleras triggar det nämligen igång kroppens smärtlindringsmekanismer. Om du känner att du vill uppleva alla positiva effekter av detta, men inte vågar gå in på apoteket och köpa en sexleksak, kan du också göra det online, till exempel på Lyxigasexleksaker.se.

Att börja ha sex regelbundet skapar en positiv cirkel, där sex leder till tankar om sex, vilket leder till mer sex. Och sex leder i sin tur, som vi har sett, till positiva tankar och en hälsosam kropp.