Attraktionslagen

Ett centralt tema i attraktionslagen är att lika attraherar lika, något som även i svenskan ses i uttrycket ”kaka söker maka”. Förespråkarna för att det skulle finnas en attraktionslag, menar att den är en slags naturlag motsvarande den fysiska lagen om gravitation. Gravitationskraften håller universums himlakroppar i deras omloppsbanor samt människor och objekt i ett fast grepp på jordens yta, såvida vi inte använder oss av maskiner, skapade av människan, som upphäver gravitationen.

Attraktionslagen har särskilt uppmärksammats av tänkare, författare och föreläsare komna ur den amerikanska New Thought-rörelsen med rötter i 1800-talet.

Lagen om attraktion är en kraftfull lag som gör att vi drar till oss det vi önskar – fast lika gärna det vi fruktar ska hända. Tankarnas beskaffenhet är magnetliknande. Tankar är en manifestation av energi. Ju mer energi vi investerar i en viss tanke, som exempelvis oro och ängslan för något vi önskar undgå – desto större är risken att just det vi oroar oss för ska inträffa. För det fall vi disciplinerar vårt sinne och på ett medvetet sätt väljer andra, positiva tankar och skapar bilder för vårt inre med en positiv utkomst så kommer sannolikt denna positiva manifestation av våra tankar realiseras.

För det fall attraktionslagen verkligen är verksam skulle ens tankar om en positiv utkomst av ens spelinsatser på mrgreen casino faktiskt ge vinst…

 

William Walker Atkinson
En av förgrundsförfattarna inom New Thought-rörelsen är William Walker Atkinson,
(1862-1932), författare till boken ”Tankevibration eller Attraktionslagen i tankevärlden” (i fri översättning från den engelska titeln ”Thought Vibration or The Law of Attraction in the Thought World”). Originalutgåvan gavs ut av The New Thought Publishing Company i Chicago, Illinois. Copyright från 1908.Attraktionslagen 2

 

Wallace Delois Wattles
Wallace Delois Wattles (1860-1911) var en författare med koppling till New Thought-rörelsen. Hans verk publiceras fortfarande i New Thought och är vida citerade i dagens självhjälpsböcker. Hans mest kända verk är boken ”The Science of Getting Rich” från 1910.

 

Nutida kända författare som skriver om attraktionslagen
Den amerikanska författarinnan och inspirationsföreläsaren Esther Hicks har skrivit ett flertal böcker med attraktionslagen som bas. Hennes bok ”Ask and it is Given”, lanserades i september 2004 och kom ut på svenska år 2007 med titeln ”Be så ska du få – Lär dig förverkliga dina drömmar.

Attraktionslagen fick förnyad aktualitet med Rhonda Byrnes bästsäljande bok ”The Secret” år 2006, ”The Secret – Hemligheten” då den lanserades i svensk översättning i april 2009.