Attraktionslagen

Ett centralt tema i attraktionslagen är att lika attraherar lika, något som även i svenskan ses i uttrycket ”kaka söker maka”. Förespråkarna för att det skulle finnas en attraktionslag, menar att den är en slags naturlag motsvarande den fysiska lagen om gravitation. Gravitationskraften håller universums himlakroppar i deras omloppsbanor samt människor och objekt i ett fast grepp på jordens yta, såvida vi inte använder oss av maskiner, skapade av människan, som upphäver gravitationen.

Attraktionslagen har särskilt uppmärksammats av tänkare, författare och föreläsare komna ur den amerikanska New Thought-rörelsen med rötter i 1800-talet.

Lagen om attraktion är en kraftfull lag som gör att vi drar till oss det vi önskar – fast lika gärna det vi fruktar ska hända. Tankarnas beskaffenhet är magnetliknande. Tankar är en manifestation av energi. Ju mer energi vi investerar i en viss tanke, som exempelvis oro och ängslan för något vi önskar undgå – desto större är risken att just det vi oroar oss för ska inträffa. För det fall vi disciplinerar vårt sinne och på ett medvetet sätt väljer andra, positiva tankar och skapar bilder för vårt inre med en positiv utkomst så kommer sannolikt denna positiva manifestation av våra tankar realiseras.

För det fall attraktionslagen verkligen är verksam skulle ens tankar om en positiv utkomst av ens spelinsatser på mrgreen casino faktiskt ge vinst…

 

William Walker Atkinson
En av förgrundsförfattarna inom New Thought-rörelsen är William Walker Atkinson,
(1862-1932), författare till boken ”Tankevibration eller Attraktionslagen i tankevärlden” (i fri översättning från den engelska titeln ”Thought Vibration or The Law of Attraction in the Thought World”). Originalutgåvan gavs ut av The New Thought Publishing Company i Chicago, Illinois. Copyright från 1908.Attraktionslagen 2

 

Wallace Delois Wattles
Wallace Delois Wattles (1860-1911) var en författare med koppling till New Thought-rörelsen. Hans verk publiceras fortfarande i New Thought och är vida citerade i dagens självhjälpsböcker. Hans mest kända verk är boken ”The Science of Getting Rich” från 1910.

 

Nutida kända författare som skriver om attraktionslagen
Den amerikanska författarinnan och inspirationsföreläsaren Esther Hicks har skrivit ett flertal böcker med attraktionslagen som bas. Hennes bok ”Ask and it is Given”, lanserades i september 2004 och kom ut på svenska år 2007 med titeln ”Be så ska du få – Lär dig förverkliga dina drömmar.

Attraktionslagen fick förnyad aktualitet med Rhonda Byrnes bästsäljande bok ”The Secret” år 2006, ”The Secret – Hemligheten” då den lanserades i svensk översättning i april 2009.

Sex leder till positiva tankar

Sex har många positiva egenskaper, som alla kan leda till positiva tankar. Dels är det ett sätt att slappna av, vilket kan hjälpa mot stress. Dels kan sex förbättra relationen till ens partner – intimiteten som skapas vid sex leder till en vi-känsla som skapar tolerans parterna emellan och gör att humöret hålls uppe. Båda dessa saker leder till att man mår bättre generellt och får en mer positiv inställning till vardagen. När man har sex frigörs en rad ämnen i kroppen som skapar detta psykiska välmående. Det handlar dels om endorfiner, som gör en upprymd och glad, och dels om hormonet oxytocin, som gör att man känner närhet till sin partner.necklace-518268_1280

Men sex är inte bara bra för själen, utan också för kroppen. Genom att ha sex en till två gånger i veckan stärker man kroppens immunförsvar. Det upptäckte två amerikanska forskare vid Wilkes University, som tog salivprover från 111 studenter på universitetet. Studenterna fick också svara på en enkät om sina sexvanor. Resultatet visade att de studenter som hade sex regelbundet, men inte för ofta, såg en tydlig positiv inverkan på sin hälsa. I salivproverna kunde forskarna se att dessa studenter hade en förhöjd andel av antikropparna immunglobulin A, som är en viktig del av immunförsvaret mot infektioner.

Sex kan dessutom vara ett substitut för träning. Kroppen påverkas nämligen under sex genom att pulsen ökar, blodtrycket stiger, musklerna spänns och blodcirkulationen förbättras. Experterna menar att detta kan leda till att ansamlingen av kolesterol och fett i blodkärlen minskar, vilket är den effekten man vill uppnå med konditionsträning.

Kanske var det alla dessa positiva effekter av sex som gjorde att Apoteket för några år sedan började sälja sexleksaker. Sex kan ju för vissa kvinnor till och med fungera som ersättning för de smärtstillande medlen som sedan tidigare säljs på apoteken. När kvinnors g-punkt stimuleras triggar det nämligen igång kroppens smärtlindringsmekanismer. Om du känner att du vill uppleva alla positiva effekter av detta, men inte vågar gå in på apoteket och köpa en sexleksak, kan du också göra det online, till exempel på Lyxigasexleksaker.se.

Att börja ha sex regelbundet skapar en positiv cirkel, där sex leder till tankar om sex, vilket leder till mer sex. Och sex leder i sin tur, som vi har sett, till positiva tankar och en hälsosam kropp.