Positiv psykologi

Att det går att påverka vårt välmående på egen hand genom att ha en mer positiv attityd till livet är det nog många som ställer upp på. Ändå har positiv psykologi inte gått hem i alla kretsar. Vissa kritiker menar ännu att det är ett ovetenskapligt sätt att se på psykologiska fenomen. Som motargument till det finns det tusentals berättelser från människor som menar att deras liv har förbättrats sedan de började se på det på ett ljusare sätt. Dessutom är positiv psykologi mycket mer än bara en diffus sinnesinställning. Det handlar om konkreta ämnesområden där det krävs träning för att uppnå sina mål.

Inom positiv psykologi delas våra psykologiska liv upp i fem olika underdelar. Varje del är viktig för att vi ska må bra. Den första delen är kanske den mest grundläggande och handlar om positiva känslor. Det betyder att du vill känna någon sorts glädje i olika situationer. Oavsett om det handlar om glädje i dina barn eller känslan du får när du spelar schack är de positiva känslorna ett viktigt redskap mot ett lyckligare liv. Nästa del är engagemang. Där handlar det om hur djupt du har involverat dig i olika ämnen. Lever du ditt liv utan att engagera dig i något? Det kan leda till att du känner dig apatisk och likgiltig inför livet.

Senior woman laughing

Den tredje delen är relationer. Många är överens om att relationer är en viktig del för att vi ska känna oss nöjda med livet, men det kan också vara en börda som gör att vi känner oss tyngda. Därför är relationer en av de viktigaste delarna att reda ut när du börjar med positiv psykologi. Den sista delen som kompletterar bilden är känslan av att uträtta något. När du står för en bedrift eller fullbordar ett projekt på ett lyckat sätt får du massor av härliga lyckokänslor i din kropp. Därför är det viktigt att göra saker där du kan se framemot en belöning i slutändan.